VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Ruimtelijke ordening Kortrijk |
Home » Stedenbouw & milieurecht » Ruimtelijke ordening » ruimtelijke ordening Kortrijk

Ruimtelijke ordening Kortrijk

Ruimtelijke ordening gaat over de indeling van de leefruimte in woongebieden, woonuitbreidingsgebieden, industriezones, agrarisch gebied (soms landschappelijk waardevol), natuurgebied.