VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Aannemingsrecht |

aannemingsrecht

Wij behartigen de belangen, naargelang het geval, van zowel de bouwheer, de (onder)aannemer als de promotor.
  • tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer
  • betwistingen inzake gebreken
  • aannemingsovereenkomst, onderaannemingsovereenkomst
  • betwistingen inzake voorlopige en/of definitieve opleving, uitvoeringstermijnen, …
  • minnelijke en gerechtelijke expertise
  • rechtstreekse vordering van de onderaannemer