VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Ondernemingsrecht |

Ondernemingsrecht

Wij richten ons tot de vennootschappen en de eenmanszaken uit alle economische sectoren van de regio West-Vlaanderen.
 • contracten en overeenkomsten: zie pagina contractenrecht
 • schadeclaims: vorderen of afweren van schade en schadeloosstelling – zie pagina’s aansprakelijkheid en schadeloosstelling
 • arbeidsgeschillen: werkgever/werknemer conflicten – zie pagina arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
 • oneerlijke concurrentie: onrechtmatige mededinging, onrechtmatige afwerving cliënteel, dubieuze markpraktijken
 • B2C en B2B handelspraktijken
 • intellectuele eigendom: auteursrechten, octrooien, geregistreerde merken
 • huur handelspanden, bedrijfs- of kantoorruimten : zie pagina huurrecht
 • incasso
 • opstellen factuurvoorwaarden
 • insolventierecht: aangifte schuldvordering in faillissement, aanvragen kwijtscheldbaarheid schulden gefailleerde, aanvragen kwijtschelding van de kosteloze persoonlijke zekerheidsteller
 • leasing