VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht |

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

De problemen in een arbeidsrelatie zijn legio. Uw werknemer vat het werk met de regelmaat van de klok te laat aan, hij/zij verschijnt onder invloed op de werkvloer of neemt het niet zo nauw met het arbeidsreglement… Uw werkgever betaalt niet het correcte loon, uw werkgever verandert eenzijdig uw jobinvulling, u wenst uw ontslag te betwisten, enz.

Uw arbeidsongeval of beroepsziekte wordt niet erkend. U gaat niet akkoord met het voorstel tot overeenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar. Uw ziekenfonds erkent u ten onrechte niet (langer) als arbeidsongeschikt. En meer.

Wij staan u bij in alle materies van arbeidsrecht en sociaal recht.

  • pesten op het werk
  • kennelijk onredelijk ontslag
  • ontslag om dringende reden
  • concurrentie- en geheimhoudingsbedingen
  • sociale zekerheidsgeschillen met overheidsdiensten (RIZV, RSZ, Fedris)
  • geschillen met de arbeidsongevallenverzekering