VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Ruimtelijke ordening |

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de indeling van de leefruimte in woongebieden, woonuitbreidingsgebieden, industriezones, agrarisch gebied (soms landschappelijk waardevol), natuurgebied.