VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Ruimtelijke ordening Izegem |
Home » Stedenbouw & milieurecht » Ruimtelijke ordening » ruimtelijke ordening Izegem

Ruimtelijke ordening Izegem

Ruimtelijke ordening gaat over de indeling van de leefruimte in woongebieden, woonuitbreidingsgebieden, industriezones, agrarisch gebied (soms landschappelijk waardevol), natuurgebied.