VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Ruimtelijke ordening Gits |
Home » Stedenbouw & milieurecht » Ruimtelijke ordening » ruimtelijke ordening Gits

Ruimtelijke ordening Gits

Ruimtelijke ordening gaat over de indeling van de leefruimte in woongebieden, woonuitbreidingsgebieden, industriezones, agrarisch gebied (soms landschappelijk waardevol), natuurgebied.