VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Ereloon & kosten |

Ereloon en kosten

Behoudens andersluidend akkoord zal het kantoor het ereloon voor de diensten die zij verricht berekenen als volgt: basistarief à 125,00 €/uur + BTW, eventueel te verhogen of te verlagen rekening houdend met de specialisatie en moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid, het resultaat en een eventuele succesfee.

De kantoorgebonden administratiekosten worden als volgt in rekening gebracht:

 

  • Opening dossier, dossierbeheer en archivering : € 50,00
  • Dactylo briefwisseling en procedurestukken : € 10,00/blad
  • Kopies/prints : € 0,40 per kopie
  • Aangetekende zending : portkosten
  • Verplaatsingen: € 0,45 per km

De door ons voorgeschoten kosten aan derden (griffierechten, kosten voor allerhande afschriften, enz.) worden doorgerekend aan de kostprijs. Op deze kosten is geen BTW verschuldigd.

 

Het kantoor kan om (één of meerdere) globale provisies verzoeken of een tussentijdse afrekening opmaken. Deze facturen worden uiteraard verrekend bij het opmaken van de slotfactuur.

 Indien u bij het ontvangen van uw factuur opmerkingen of vragen heeft, verzoeken wij u om deze binnen de acht dagen aan ons over te maken.

 De facturen zijn betaalbaar binnen een periode van 30 dagen. Bij gebrek aan stipte betaling is van rechtswege een rente verschuldigd aan 8 % vanaf de vervaldatum, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het hoofdbedrag.

 Bij niet-tijdige betaling kan het kantoor haar werkzaamheden opschorten. Het kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebeurlijk hierdoor ontstane schade.

 

 

ONS KANTOOR

VOF ADVOCATENKANTOOR
VANTYGHEM - VANDEPUTTE

BE 0446.823.174

Meensesteenweg 357
8800 Roeselare

T +32(0)51 26 83 00
F +32(0)51 26 83 01

M info@vvadvocaten.be

Altijd op afspraak.