VANTYGHEM - VANDEPUTTE

|Stedenbouw en ruimtelijke ordening / Milieurecht / Omgevingsrecht|
Home » Stedenbouw & milieurecht » Stedenbouw Izegem

Stedenbouw en ruimtelijke ordening / Milieurecht / Omgevingsrecht Izegem

Er wordt al eens gezegd dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Of je nu een woning bouwt of verbouwt, juridische problemen kunnen opduiken bij het aanvragen bij stedenbouw van de vereiste vergunningen. Bouwovertredingen en andere (vermeende) inbreuken op de ruimtelijke ordening of het omgevingsrecht (bij uzelf of bij derden), dreigende onteigening, enz. kunnen u kopzorgen geven.

Ook de ondernemer komt met deze niche van het omgevings- en milieurecht in contact wanneer de vereiste milieu- en uitbatingsvergunningen dienen aangevraagd te worden, wanneer de handels- of fabrieksruimte wordt gebouwd of uitgebreid, enz.

  • stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, verkavelingsvergunning
  • omgevingsrecht
  • bodemrecht
  • indienen bezwaarschrift lopende openbare onderzoeken
  • bouwovertredingen zowel voor overtreder als voor klager
  • bestemmingswijzigingen
  • onteigeningen
  • zonevreemde constructies
  • leegstand en verkrotting