VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Advocaat in milieurecht Brugge |

Home » Stedenbouw & milieurecht » Milieurecht » Milieurecht Brugge

Advocaat milieurecht in Brugge

Milieurecht, als onderdeel van het bredere omgevingsrecht, gaat over aangelegenheden als milieuvergunningen, bodemsanering, afval, oppervlaktewaterverontreiniging, normen voor geluid, geur, enz.