VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Stedenbouw & milieurecht |

Stedenbouw & milieurecht

Als ervaren advocaten deden we in de loop der jaren ervaring op in een aantal materies van het omgevingsrecht.
  • Stedenbouwkundige vergunningen (nu omgevingsvergunningen), verkavelings- & milieuvergunningen, bouwvoorschriften.
  • Bouwovertredingen.
  • Bestemmingswijzigingen en onteigeningen.
  • Weren van zonevreemde constructies.
  • Leegstand & verkrotting.
  • Aspecten van milieurecht zoals bodemvervuiling, overbemesting, grondverzet, kappen van bomen, geluidsoverlast, …

| Omgevingsrecht, bouwvergunningen en de zorg voor het milieu. |

ONS KANTOOR

VANTYGHEM - VANDEPUTTE
VOF ADVOCATENKANTOOR
BE 0446.823.174

Meensesteenweg 357
8800 Roeselare

T +32(0)51 26 83 00
F +32(0)51 26 83 01

M info@vvadvocaten.be

Altijd op afspraak.