VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Schade & aansprakelijkheid |

Schade & aansprakelijkheid

Schade en het gevolg daarvan, de eis tot schadevergoeding impliceert onvermijdelijk aansprakelijkheid, een juridische term die aangeeft dat een veroorzaakte fout moet worden rechtgezet en/of gecompenseerd, tenzij foutloosheid, overmacht, noodtoestand of dwaling aantoonbaar zijn.

Schadeclaims kunnen ingediend zijn op basis van reële of vermeende schade of gevolgschade.

  • Contractuele aansprakelijkheid door de niet-naleving van overeenkomsten en contracten.
  • Buitencontractuele aansprakelijkheid: fout veroorzaakt door onzorgvuldig of onredelijk gedrag.
  • Beroepsaansprakelijkheid, waaronder medische aansprakelijkheid, ict aansprakelijkheid, …
  • Burgerlijke aansprakelijkheid is in de particuliere sfeer en bijna altijd gedekt door ofwel de familiale verzekering, de brandverzekering, de autoverzekering (BA).

| Schadeclaim en schadeloosstelling: in welke gevallen zijn ze terecht? |

ONS KANTOOR

VANTYGHEM - VANDEPUTTE
VOF ADVOCATENKANTOOR
BE 0446.823.174

Meensesteenweg 357
8800 Roeselare

T +32(0)51 26 83 00
F +32(0)51 26 83 01

M info@vvadvocaten.be

Altijd op afspraak.