VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Advocaat in stedenbouw & bouwrecht in Kortrijk |

Home » Gemeente » Bouwrecht Kortrijk

Advocaat bouwrecht in Kortrijk

Als ervaren advocaten deden we in de loop der jaren ervaring op in een aantal materies van het omgevingsrecht en bouwrecht zoals:

  • Stedenbouwkundige vergunningen (nu omgevingsvergunningen), verkavelings- & milieuvergunningen, bouwvoorschriften.
  • Bouwovertredingen.
  • Bestemmingswijzigingen en onteigeningen.
  • Weren van zonevreemde constructies.
  • Leegstand & verkrotting.
  • Aspecten van milieurecht zoals bodemvervuiling, overbemesting, grondverzet, kappen van bomen, geluidsoverlast, …