VANTYGHEM - VANDEPUTTE

|Zakelijk recht / goederenrecht|
Home » Zakelijk recht / goederenrecht » Zakelijk recht / goederenrecht Ieper

Zakelijk recht / goederenrecht Ieper

De wet van 4 februari 2020 van het zakenrecht waarbij een boek 3 “Goederen werd ingevoerd in het nieuw burgerlijk wetboek trad in werking op 1 september 2021. Deze wet zorgde onmiddellijk voor heel wat commotie nadat in de media breed werd verkondigd dat men vanaf de inwerkingtreding van voornoemde wet zonder toestemming van de buur zijn tuin mag betreden om er bijvoorbeeld een bal terug te halen of om werken aan de eigen eigendom uit te voeren.

Maar is dit wel correct?

De ontstane heisa toont eens te meer aan dat een correct juridisch advies heel wat misverstanden kan voorkomen.

Het boek 3 van het nieuw burgerlijk wetboek regelt:

  • erfdienstbaarheden
  • burenhinder
  • afpaling
  • mandeligheid
  • toegang tot niet-gebruikte percelen
  • ladderrecht
  • vruchtgebruik
  • mede-eigendom
  • erfpacht