VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Zakenrecht Roeselare |
Home » Zakelijk recht / goederenrecht » Zakenrecht » Zakenrecht Roeselare

Zakenrecht Roeselare

Zakelijk recht of zakenrecht behelst eigendomsrechten alsook gebruiksrechten waaronder vruchtgebruik, recht van bewoning, recht op uitweg, erfpacht en recht van opstal.