VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Zakenrecht Kortrijk |
Home » Zakelijk recht / goederenrecht » Zakenrecht » Zakenrecht Kortrijk

Zakenrecht Kortrijk

Zakelijk recht of zakenrecht behelst eigendomsrechten alsook gebruiksrechten waaronder vruchtgebruik, recht van bewoning, recht op uitweg, erfpacht en recht van opstal.