VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Zakenrecht Izegem |

Zakenrecht Izegem

Zakelijk recht of zakenrecht behelst eigendomsrechten alsook gebruiksrechten waaronder vruchtgebruik, recht van bewoning, recht op uitweg, erfpacht en recht van opstal.