VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Zakenrecht Gits |

Zakenrecht Gits

Zakelijk recht of zakenrecht behelst eigendomsrechten alsook gebruiksrechten waaronder vruchtgebruik, recht van bewoning, recht op uitweg, erfpacht en recht van opstal.