VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Zakenrecht Brugge |

Zakenrecht Brugge

Zakelijk recht of zakenrecht behelst eigendomsrechten alsook gebruiksrechten waaronder vruchtgebruik, recht van bewoning, recht op uitweg, erfpacht en recht van opstal.