VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Zakenrecht Ardooie |
Home » Zakelijk recht / goederenrecht » Zakenrecht » Zakenrecht Ardooie

Zakenrecht Ardooie

Zakelijk recht of zakenrecht behelst eigendomsrechten alsook gebruiksrechten waaronder vruchtgebruik, recht van bewoning, recht op uitweg, erfpacht en recht van opstal.