VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Verkeersrecht |
Home » Verkeersrecht » verkeersrecht Gits

Verkeersrecht Gits

De toenemende mobiliteit leidt tot een steeds groter aantal verkeersongevallen en verkeersovertredingen. De kans is dan ook reëel dat u als slachtoffer of aansprakelijke van een verkeersongeval of als verkeersovertreder in aanraking komt met de Politierechtbank.

De steeds complexere wetgeving en de verscheidenheid aan sancties (geldboete, verval van het recht te sturen, herstelexamens en- onderzoeken, verbeurdverklaring, werkstraf, enz.) nopen tot een gedegen juridische bijstand.

De praktijk leert dat de Politierechters ook steeds vaker bijzonder ingrijpende beveiligingsmaatregelen opleggen. Zo worden verkeersovertreders steeds vaker rijongeschikt geschikt verklaard waardoor hen met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur het recht wordt ontnomen om een motorvoertuig te besturen. Ook het opleggen van een alcoholslot (minimumduurtijd één jaar, een aanzienlijk kostenplaatje en dito beperking van de vrijheid gezien slechts een voertuig uitgerust met een alcoholslot mag worden bestuurd) wint aan populariteit. Een goed onderbouwde verdediging is dan ook essentieel.

Ons kantoor heeft ruim zestig jaar ervaring in het verkeersrecht en daarenboven is mr. Buyze sinds 16.08.2019 benoemd als plaatsvervangend rechter bij de Politierechtbank West-Vlaanderen. Wij zijn derhalve goed geplaatst om u op alle vlakken van het verkeersrecht bij te staan.

 

  • strafrechtelijke verdediging
  • burgerlijke partijstelling
  • burgerlijke procedure m.o.o. recuperatie van geleden schade
  • verdediging tegen een gevorderde rijongeschiktheid
  • het aanvragen herziening beslissing m.b.t. rijongeschiktheid
  • invordering letselschade ingevolge verkeersongeval, al dan niet na medische expertise: zie pagina  schadeloosstelling