VANTYGHEM - VANDEPUTTE

|Verbintenissenrecht / overeenkomstenrecht |
Home » Verbintenissenrecht / overeenkomstenrecht » Verbintenissenrecht / overeenkomstenrecht Izegem

Verbintenissenrecht / overeenkomstenrecht Izegem

Dagdagelijks sluiten wij -bewust of onbewust- verbintenissen af. We kopen of verkopen goederen, we huren of verhuren zaken, we geven zaken in bruikleen, we ontlenen gelden, enz.

Deze verbintenissen worden opgenomen in mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Een overeenkomst kan diverse vormen aannemen. De basis ervan vormt het overeenkomstenrecht. U bent soms sneller juridisch verbonden dan u denkt. De moderne communicatiemiddelen neigen tot snelle en soms onvoldoende doordachte communicatie. Let dus op met het versturen van een aanbod, een belofte, een schuldbekentenis, … per sms, whatsapp, mail en andere communicatiekanalen. Dergelijke communicatie doet immers in de meeste gevallen een bindende overeenkomst ontstaan. Bezint eer ge begint…

Over welke rechten en actiemogelijkheden beschikt u wanneer levering uitblijft, een gebrekkig goed wordt geleverd, de overeenkomst niet of niet correct wordt uitgevoerd…

U kan bij ons terecht voor o.m.

  • niet-conforme levering
  • verborgen gebrek
  • bemiddelingsovereenkomst van vastgoedmakelaars
  • leningsovereenkomsten
  • leasingovereenkomsten
  • verkoopovereenkomsten
  • huurovereenkomsten: zie pagina huurrecht
  • aannemingsovereenkomsten: zie pagina vastgoedrecht