VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Vermogensrecht |

Vermogensrecht

Bij het familiaal vermogensrecht kan in feite onderscheid gemaakt worden tussen: het huwelijksvermogensrecht bij gehuwden, het samenwoningsrecht bij samenwonende partners, het erfrecht voor de erfgenamen.

We hebben ervaring in onder andere de volgende materies.

  • Verdeling en vereffening van het huwelijksvermogen, of bij huwcontract of bij huwelijk onder het wettelijk stelsel.
  • Idem dito voor het vermogen van samenwonenden.
  • Erfenissen uit nalatenschap op basis van het successie- of erfenisrecht.
  • Erfenissen bij testament.
  • Schenkingen van onroerende en roerende goederen, handgiften.
  • De erfovereenkomst (of het zogenaamde familiepact)

| Het familiaal vermogen en de verdeling ervan: nu of later. |

ONS KANTOOR

VOF ADVOCATENKANTOOR
VANTYGHEM - VANDEPUTTE

BE 0446.823.174

Meensesteenweg 357
8800 Roeselare

T +32(0)51 26 83 00
F +32(0)51 26 83 01

M info@vvadvocaten.be

Altijd op afspraak.