VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Strafrecht |
Home » Strafrecht » Strafrecht Ardooie

strafrecht Ardooie

Het Belgisch strafrecht wordt geregeld door het strafwetboek en tal van afzonderlijke wetten. Het aantal wettelijk sanctioneerbare misdrijven neemt toe naarmate de samenleving evolueert.

Juridische bijstand is aangewezen vanaf het eerste verhoor tot en met de eventuele strafuitvoering.

U kan op ons kantoor beroep doen voor :

  • bijstand van verdachte tijdens een verhoor (Salduz bijstand)
  • strafrechtelijke verdediging politierechtbank: zie pagina verkeersrecht
  • strafrechtelijke verdediging correctionele rechtbank
  • burgerlijke partijstelling (voor de onderzoeksrechter, bij de raadkamer of voor de strafrechtbank)
  • jeugdsanctierecht
  • sociaal strafrecht
  • verkeersslachtoffers