VANTYGHEM - VANDEPUTTE

|Schadeloosstelling|
Home » Schadeloosstelling » Schadeloosstelling Ieper

Schadeloosstelling

Wanneer u het slachtoffer bent van een schadegeval dient, naast het vaststellen van de aansprakelijkheid, de schade te worden begroot.

De schadebegroting is een complex gebeuren dat de bijstand vergt van een deskundige ter zake. Het kantoor kan bogen op ruim zestig jaar ervaring inzake de afhandeling van schadegevallen, zowel wat betreft dossiers met loutere materiële schade (vb. stroompanne door graafwerken met aanzienlijke bedrijfsschade tot gevolg) als wat betreft dossiers met lichamelijke schade en/of overlijden.

De schade wordt niet alleen cijfermatig begroot, u wordt tevens wegwijs gemaakt in het kluwen van vergoedings- en uitkeringsplichtigen. Zo dient u zich bijvoorbeeld in het kader van een arbeids(weg)ongeval voor bepaalde schadeposten prioritair te richten tot de arbeidsongevallenverzekeraar en kan u zich slechts voor het surplus en de overige schadeposten richten tot de aansprakelijke of diens verzekeringsmaatschappij. In afwachting van de schadeloosstelling kunt u een ziekte-uitkering genieten van de mutualiteit die in uw rechten wordt gesubrogeerd. Enz.

Bij de schadebegroting komen onder meer aan bod:

 • medische kosten
 • eventuele woonstaanpassingen
 • het inkomstenverlies van het slachtoffer en eventueel winstderving/meerkosten van zijn vennootschap
 • morele schade
 • hulp van derden bij de activiteiten van alle dag (zich wassen, aankleden, eten, enz.)
 • huishoudschade
 • meersinspanningen bij het hervatten van de professionele activiteiten
 • esthetische schade
 • seksuele schade
 • genoegenschade
 • schade ex haerede (schade van de nalatenschap)
 • genegenheidsschade (vb. moreel leed van de ouders die geconfronteerd worden met ernstig letsel van hun kind)
 • enz.