VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Advocaat ondernemingsrecht in Ledegem |

Home » Ondernemingsrecht & incasso » ondernemingsrecht Ledegem

Advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht in Ledegem

Wij richten ons tot de vennootschappen en de eenmanszaken uit alle economische sectoren van de regio Ledegem en omstreken voor onder andere volgende topics op vlak van ondernemingsrecht:

 • contracten en overeenkomsten: zie pagina contractenrecht
 • schadeclaims: vorderen of afweren van schade en schadeloosstelling – zie pagina’s aansprakelijkheid en schadeloosstelling
 • arbeidsgeschillen: werkgever/werknemer conflicten – zie pagina arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
 • oneerlijke concurrentie: onrechtmatige mededinging, onrechtmatige afwerving cliënteel, dubieuze markpraktijken
 • B2C en B2B handelspraktijken
 • intellectuele eigendom: auteursrechten, octrooien, geregistreerde merken
 • huur handelspanden, bedrijfs- of kantoorruimten : zie pagina huurrecht
 • incasso
 • opstellen factuurvoorwaarden
 • insolventierecht: aangifte schuldvordering in faillissement, aanvragen kwijtscheldbaarheid schulden gefailleerde, aanvragen kwijtschelding van de kosteloze persoonlijke zekerheidsteller
 • leasing