VANTYGHEM - VANDEPUTTE

Huurrecht in Moorslede |

Home » Huurrecht » Huurrecht Moorslede

Advocaat in huurrecht in Moorslede

Een onroerend goed verhuren is in huidige economische conjunctuur een goede belegging. Maar wat als het fout gaat? Wij spelen kort op de bal zodat achterstallige huur niet onnodig oploopt en bijkomende huurschade wordt vermeden.

Ook als huurder kan u goede redenen hebben om u tot een raadsman te wenden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een gehuurde woning onbewoonbaar blijkt, de verhuurder op het einde van de huurovereenkomst weigert de huurwaarborg vrij te geven, een huurprijsherziening zich opdringt, een aanvraag tot handelshuurhernieuwing werd afgewezen, enz.

Onze jarenlange ervaring laat ons toe de procedures vlot en efficiënt voor u af te handelen.

  • opstellen huurcontracten gemene huur, woninghuur, handelshuur, pacht, pop-up huur, …
  • invorderen achterstallige huur en huurschade
  • disputen rechtmatigheid opzeg huur
  • huurverbreking
  • procedure handelshuurhernieuwing
  • procedure huurprijsherziening
  • brouwerijcontracten