VANTYGHEM - VANDEPUTTE

|Familie- en familiaal vermogensrecht / bemiddeling|
Home » Echtscheiding & bemiddeling » Familie- en familiaal vermogensrecht / bemiddeling Ledegem

Familie- en familiaal vermogensrecht / bemiddeling Ledegem

Het is onze overtuiging dat in echtscheidingszaken en andere familiale disputen een onderhandelde oplossing tot een win-win situatie leidt. Indien een onderhandelde oplossing tot de mogelijkheden behoort, zal deze piste dan ook worden verkend.

Met gedegen kennis van en veel ervaring in familierecht geniet Mr. Marleen Vandeputte geniet een erkenning als familiaal bemiddelaar. Zij is dan ook zeer goed geplaatst om in familiale aangelegenheden als onafhankelijke derde te bemiddelen tussen de verschillende partijen (zie pagina alternatieve geschillenbeslechting).

Blijkt via bemiddeling een onderhandelde oplossing niet tot de mogelijkheden te behoren, dan zal ons kantoor uw belangen met de nodige expertise en volharding verdedigen zowel voor de rechtbank als desgevallend bij de notaris.

Het familiaal vermogen en de verdeling ervan wordt beheerst door het vermogensrecht. Ook hier zijn onderhandeling en bemiddeling af en toe noodzakelijk.

  • familiale bemiddeling: in het kader van een echtscheidingsprocedure, beëindiging wettelijke samenwoning of feitelijke relatie, wijziging maatregelen kinderen na echtscheiding
  • echtscheidingsprocedure
  • procedure onderhoudsverplichtingen en/of verblijfsregeling
  • vereffening-verdeling huwgemeenschap na echtscheiding
  • procedure uit onverdeeldheidtreding, vb. m.b.t. de gezinswoning na einde wettelijke of feitelijke samenwoning
  • afstammingsprocedures
  • schenkingen
  • betwisting testament
  • inbezitstelling nalatenschap
  • wet op de kleine nalatenschappen