VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Vermogensrecht |

Vermogensrecht

Vermogen, opgebouwd in familieverband, wijzigt naarmate de familiebanden wijzigingen ondergaan door huwelijk, gezinsuitbreiding (erfgenamen), echtscheiding en overlijden. In het laatste geval speelt dan het erfrecht of successierecht.