VANTYGHEM - VANDEPUTTE

Beslagrecht in Hooglede |

Home » Beslagrecht » Beslagrecht Hooglede

Advocaat in beslagrecht in Hooglede

Indien u vreest dat een schuldenaar zich onvermogend zal maken in aanloop naar een gedwongen tenuitvoerlegging, of indien een schuldenaar nalaat vrijwillig zijn verplichtingen te voldoen, wordt tot respectievelijk bewarend of uitvoerend beslag overgegaan. Wij zetten voor u de stappen die nodig zijn voor een maximale invordering van uw schuldvordering in Hooglede en omstreken.

Wat indien de schuldeiser ten onrechte uitvoert, wanneer u zich geconfronteerd ziet met beslag op uw goederen voor een schuld van uw partner? Ook in deze gevallen kunnen wij u bijstaan.

  • bewarend en uitvoerend beslag
  • beslag in handen van de schuldenaar en derdenbeslag
  • revindicatieprocedure door een derde-niet schuldenaar in terugvordering van diens goederen
  • verzet tegen een beslag
  • evenredige verdeling