VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Advocaat in arbeids- en sociaal zekerheidsrecht in Moorslede |

Home » Arbeidsrecht » Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht Moorslede

Advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeids- en sociaal zekerheidsrecht in Moorslede

De problemen in een arbeidsrelatie zijn legio. Uw werknemer vat het werk met de regelmaat van de klok te laat aan, hij/zij verschijnt onder invloed op de werkvloer of neemt het niet zo nauw met het arbeidsreglement… Uw werkgever betaalt niet het correcte loon, uw werkgever verandert eenzijdig uw jobinvulling, u wenst uw ontslag te betwisten, enz.

Uw arbeidsongeval of beroepsziekte wordt niet erkend. U gaat niet akkoord met het voorstel tot overeenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar. Uw ziekenfonds erkent u ten onrechte niet (langer) als arbeidsongeschikt. En meer.

Wij staan u als ervaren advocatenkantoor bij in alle materies van arbeidsrecht en sociaal recht in Moorslede en omstreken.

  • pesten op het werk
  • kennelijk onredelijk ontslag
  • ontslag om dringende reden
  • opzegtermijnen
  • Ziekte
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Policies
  • concurrentie- en geheimhoudingsbedingen
  • sociale zekerheidsgeschillen met overheidsdiensten (RIZV, RSZ, Fedris)
  • geschillen met de arbeidsongevallenverzekering