VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Sociaal recht Ardooie |

Sociaal recht Ardooie

Sociaal recht is de tak van het arbeidsrecht die over de sociale zekerheid gaat. Deze laatste verzekert, door middel van sociale zekerheidsbijdragen, de werknemer tegen ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval of werkloosheid en garandeert jaarlijkse vakantie, kinderbijslag en pensioen.