VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Aansprakelijkheid |

aansprakelijkheid Gits

Een ongeval is snel gebeurd. U komt ten val over een vloermat in een winkel, u lijdt schade door een put in het wegdek, de schoorsteen van uw buur stort in met schade tot gevolg, uw kind wordt aangevallen door een loslopende hond, u bent slachtoffer van slagen en verwondingen, enz.

Weet dat u aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Ons kantoor staat dankzij een jarenlange ervaring met aansprakelijkheidsrecht garant voor een efficiënte invordering van de door u geleden schade.

  • foutaansprakelijkheid
  • objectieve aansprakelijkheid van ouders, leerkrachten en aanstellers
  • aansprakelijkheid wegens schade aangericht door een gebrekkige zaak
  • aansprakelijkheid van de wegbeheerder
  •  medische aansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid