VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Advocatenkantoor in vastgoedrecht en aannemingsrecht in Kortrijk |

Advocaat in vastgoed en aannemingsrecht in Kortrijk

Wij behartigen de belangen, naargelang het geval, van zowel de bouwheer, de (onder)aannemer als de promotor in volgende topics in de regio van Kortrijk en omstreken:

  • tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer
  • betwistingen inzake gebreken
  • aannemingsovereenkomst, onderaannemingsovereenkomst
  • betwistingen inzake voorlopige en/of definitieve opleving, uitvoeringstermijnen, …
  • minnelijke en gerechtelijke expertise
  • rechtstreekse vordering van de onderaannemer