VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Advocatenkantoor in vastgoedrecht en aannemingsrecht in Gits |

Advocaat in vastgoed en aannemingsrecht in Gits

Wij behartigen de belangen, naargelang het geval, van zowel de bouwheer, de (onder)aannemer als de promotor in volgende topics in de regio van Gits en omstreken:

  • tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer
  • betwistingen inzake gebreken
  • aannemingsovereenkomst, onderaannemingsovereenkomst
  • betwistingen inzake voorlopige en/of definitieve opleving, uitvoeringstermijnen, …
  • minnelijke en gerechtelijke expertise
  • rechtstreekse vordering van de onderaannemer