VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Ondernemingsrecht & incasso |

Ondernemingsrecht & incasso

We richten ons tot de vennootschappen en de eenmanszaken uit alle economische sectoren van de regio Roeselare.

  • Vennootschapsrecht: vennootschapsvormen (nv, bvba, bv, vof, gcv, …), oprichting vennootschap, statuten, aandeelhouderschap, overdracht van aandelen, aandeelhoudersconflicten, ontbinding vennootschap.
  • Contracten & overeenkomsten: zie pagina contractenrecht.
  • Schadeclaims: vorderen of afweren van schade en schadeloosstelling: zie pagina schade & aansprakelijkheid.
  • Arbeidsgeschillen: werkgever/werknemer conflicten: zie pagina arbeidsrecht.
  • Fiscale bemiddeling & BTW-bemiddeling.
  • Oneerlijke concurrentie: mededinging, concurrentievervalsing, dubieuze marktpraktijken.
  • Intellectuele eigendom: auteursrechten, octrooien, geregistreerde merken.
  • Huurovereenkomsten handelspanden, bedrijfs– of kantoorruimten.
  • Incasso: efficiënt invorderen van achterstallige facturen. Geef wanbetalers niet teveel de kans.

| Advocatenkantoor ten dienste van de ondernemingen en de eenmanszaken |

ONS KANTOOR

VANTYGHEM - VANDEPUTTE
VOF ADVOCATENKANTOOR
BE 0446.823.174

Meensesteenweg 357
8800 Roeselare

T +32(0)51 26 83 00
F +32(0)51 26 83 01

M info@vvadvocaten.be

Altijd op afspraak.