VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Echtscheiding & bemiddeling |

Echtscheiding & bemiddeling

Onze betrachting is echtscheidingen tot een goed einde te brengen door overleg en diplomatie waar mogelijk. Daarbij zijn volgens ons luistervaardigheid en empathie zeer belangrijk.

Scheidingen gebeuren ofwel op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO), ofwel op basis van onderlinge toestemming (EOT). In het tweede geval kan ook voor een gemeenschappelijke advocaat worden gekozen, wat de kosten halveert en de efficiëntie verdubbeld.

  • Uitgangspunt is het huwelijkscontract of samenlevingscontract en bij afwezigheid daarvan: het wettelijk stelsel.
  • In sommige gevallen kan het zijn dat tussentijdse dringende maatregelen moeten worden genomen, bijvoorbeeld in verband met de kinderen.
  • We brengen gezamenlijk het huwelijksvermogen in kaart en streven naar een billijke verdeling die vastgelegd wordt in een echtscheidingsovereenkomst.
  • Indien van toepassing komen de regelingen aan bod in verband met alimentatie voor de ex-partner en onderhoudsgeld voor de kinderen, ouderschap, ouderlijk gezag, verblijfsregeling, omgangsregeling, bewindsvoering, enz.
  • De procedure voor de rechtbank is voor ons (uw aanwezigheid is niet noodzakelijk), alsook het toezicht op de naleving van de gedane afspraken.

Voor een eerste berekening van de alimentatie: ->

| Scheiden in overeenkomst is finaal voor alle partijen beter |

ONS KANTOOR

VANTYGHEM - VANDEPUTTE
VOF ADVOCATENKANTOOR
BE 0446.823.174

Meensesteenweg 357
8800 Roeselare

T +32(0)51 26 83 00
F +32(0)51 26 83 01

M info@vvadvocaten.be

Altijd op afspraak.