VANTYGHEM - VANDEPUTTE

| Arbeidsrecht |

Arbeidsrecht

We stellen ons ten dienste van zowel werkgever als werknemer voor informatie, advies, bijstand en bemiddeling bij geschillen inzake:
  • Toepasselijke cao’s en eruit voortvloeiende verplichtingen inzake arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.
  • Arbeidsovereenkomsten van bepaalde of onbepaalde duur, interimcontracten, managementovereenkomsten.
  • Arbeidsreglementen, carpolicy, internet- en gsm-gebruik.
  • Ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekten, langdurige afwezigheid.
  • Ontslag, ontslag om dringende redenen, ontslag beschermde werknemers.
  • Ontslagvergoedingen, opzeggingstermijnen, uitwinningsvergoedingen voor vertegenwoordigers.
  • Ongepast gedrag op het werk: ongewenste intimiteiten, pesten op het werk, discriminatie.
  • Concurrentiebeding.

| Begin en einde van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsomstandigheden daartussen |

ONS KANTOOR

VANTYGHEM - VANDEPUTTE
VOF ADVOCATENKANTOOR
BE 0446.823.174

Meensesteenweg 357
8800 Roeselare

T +32(0)51 26 83 00
F +32(0)51 26 83 01

M info@vvadvocaten.be

Altijd op afspraak.